Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

K.ESK Leopoldsburg

Medisch actieplan K.ESK Leopoldsburg

Op medisch vlak willen we bij K.ESK. Leopoldsburg graag een goede en correcte ondersteuning bieden aan onze spelers. Hiervoor worden een aantal richtlijnen en hulpmiddelen ter beschikking gesteld om onze spelers toe te laten het maximale van hun potentieel te kunnen benutten.

1) Medisch organigram

Clubarts: Guy Michotte, Diestersteenweg 46, 3970 Leopoldsburg, 0475562578,  guy.michotte@telenet.be
Clubkine: Steven van Tilburg, B-Pract Sportlaan 4, 3980 Tessenderlo, 0468496426, info@b-pract.be

2) Medische preventie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voetballers van K.ESK kunnen jaarlijks een preventief medisch onderzoek krijgen.
Als voetballen je lust en je leven is, dan is het zuur om geblesseerd aan de kant te staan.

Vaak hoor je dat blessures bij een semi-contactsport zoals voetbal horen. Veel blessureleed kan echter worden voorkomen door voldoende aandacht te besteden aan eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals een goede opwarming en het dragen van scheenbeenbeschermers.

Ook onze club wenst hier een steentje aan bij te dragen door aan blessurepreventie te doen. Met een planmatige aanpak is veel meer te doen aan het voorkomen van blessures. We verwachten dat we de spelers op een leuke, leerzame en vooral veilige manier leren voetballen. Daarom wil K.ESK LEOPOLDSBURG met deze brochure enige houvast en informatie bieden aan zowel sporters als begeleiders/trainers en ouders om te voorkomen dat de voetballers gekwetst raken.

Dit medisch preventieplan is bedoeld voor alle leden van K.ESK LEOPOLDSBURG
Zie Blessure Preventie Actieplan >>>

3) Medische procedure

Stap 1: Laat je blessure registeren door je sportieve begeleider direct na de sportieve activiteit. Deze geeft de info via TVJO door aan de clubdokter.

Stap 2: Indien nodig ga je naar de clubdokter of clubkinesist. Elke speler is vrij om zijn eigen dokter of kinesitherapeut te kiezen, maar is dan wel verplicht om zijn blessure door de medische begeleiding van K.ESK. Leopoldsburg te laten opvolgen. Een kennisgeving van diagnose en behandeling zijn een noodzaak.

Stap 3: Kine en of verzorger is elke dinsdag aanwezig op de club, dit van 19u tot 20u. In functie van de diagnose zal hij je uitnodigen ter opvolging.

Stap 4: Kine en of verzorger zal je begeleiden via zijn opgemaakt trainingsschema gedurende de vastgelegde periode.

Stap 5: Dokter en kine geven groen licht voor het hernemen van de sportieve activiteiten.

4) Administratieve procedure sportongeval

Sportongevallen horen bij het voetbal. Om te vermijden dat je recht op terugbetaling van bepaalde medische onkosten verloren zou gaan, vindt je hier een kort overzicht van de te volgen procedure.

1. Vraag het formulier “ ongevalaangifte “ aan je afgevaardigde, trainer, iemand van het jeugdbestuur of je kan het downloaden via de website: https://www.kesk-leopoldsburg.be/documenten/jeugd/ongevalaangifte.pdf

2. Je laat dit formulier invullen door een arts en let op: niet vergeten kinébehandelingen te laten voorschrijven indien nodig. Denk ook aan : datum + uur ongeval - beschrijving hoe het gebeurd is - je handtekening of die van je pa of ma indien je geen 13 j bent - klever van je ziekenfonds.

3. Je neemt contact op met de gc ( contactpersoon voetbalbond ) van de club nl Bert Verbueken ( 0478 655 726 ) om af te spreken. Meebrengen : naam en contactnummer van je hospitalisatieverzekering + je gsmnummer en mailadres of die van je pa of ma. Je bezorgt dit ingevulde formulier alleen aan hem persoonlijk, NIET aan je trainer, je afgevaardigde of iemand van het jeugd- of hoofdbestuur.

4. Hij zal je verder inlichten hoe het verder verloopt.

5. Wacht niet met de aangifte want na 20 kalenderdagen kan de verzekering de aangifte weigeren.

5) Voedingsadvies

Een correcte en evenwichtige (sport)voeding, aangepast aan de noden van een voetballer, zal beslist een positieve invloed hebben op de prestaties. Een goede energie-ven vochtvoorziening is daarbij van groot belang voor een goede prestatie. Tekorten in de voeding en vocht leiden onherroepelijk tot:

  • verzwakking,
  • vermoeidheid,
  • een verminderde handelingssnelheid,
  • zwakke prestaties,
  • een verlengde herstelduur na een zware wedstrijd of training,
  • mogelijke kwetsuren of overbelastingsletsels.

Het is dus heel belangrijk om enerzijds de energiereservoirs tijdig aan te vullen (suikers) en anderzijds bouwstenen (eiwitten) aan te brengen om het lichaam te herstellen en voor te bereiden op een volgende activiteit. Ook het drinken, tijdens en na de training (of wedstrijd) is absoluut noodzakelijk voor het leveren van goede prestaties. Te weten dat een aangepaste voeding het risico op letsels vermindert, is het aan te raden een goed uitgebalanceerd voedingsprogramma te volgen. In het hierna volgend overzicht worden alle aspecten besproken voor wat betreft een adequate (sport)voeding en drank.

Zie Sportvoeding en Hydratatie >>>

6) Medisch kabinet

Onze club beschikt over een eigen medisch kabinet waar de raadplegingen van dokter en kine plaatsvinden.

Alle benodigde materialen voor eerste zorgen en diagnose zijn hier aanwezig.

7) Doping

Inzake doping hanteert onze club een absolute nultolerantie

Alle info over doping vind je terug op de website van de Vlaamse Overheid.

8) AED

Ons voetbalclub is uitgerust met een AED.

Deze bevindt zich aan de buitenmuur van de omkleedruimte arbiters ter hoogte van het A terrein.

Zie ook benadering-noodsituatie-reanimatie.pdf

Websitesponsors

Hoofdsponsors

Logo schildersbedrijf Van Gompel
Logo Argenta Leopoldsburg
Logo dries-hulsmans-laenen Leopoldsburg
Logo Rovatrans Transport Expressdienst
Logo computermeester.be
Logo Wijckmans Bouwmaterialen
Logo K&T Bomaes
Logo Mallants bouwmaterialen